top of page

*תקנון האתר מצוי למטה, תוכלו גם לאשר אותו במהלך הקנייה.

תקנון האתר

מדיניות אספקה

הצוות שלנו יצור קשר איתכם למימוש התשורה בתוך שבועיים מתום המבצע.

מדיניות ביטול

ניתן לבטל את רכישת התשורה לפני תום המבצע בהודעה בכתב למייל maga.office@gmail.com.

הגבלת גיל

רכישת התשורות מגיל 18 ומעלה בלבד.

אחריות

'מגע' ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בתשורה שנרכשה באתר.

פרטיות

'מגע' ישמור על סודיות הפרטים האישיים שלכם וישתמש בהם אך ורק כדי לעניין אתכם בפעילויות מגע. תוכלו להוציא את עצמכם מרשימת התפוצה שלנו בכל עת.

bottom of page