top of page
Zen Garden

האתיקה שלנו

מהותו של השיאצו היא המגע הקשוב, והקשר המיוחד המתהווה דרכו בין מטפל/ת ומטופל/ת. אנו רואים בקשר האישי הקרוב מקור לתמיכה, הזנה וריפוי. על מנת לאפשר זאת, יש צורך ביצירה ובהחזקה של מרחב בעל גבולות ברורים ובהירים. לכן, אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח האתיקה המקצועית ושמירה על מרחבים מיטיבים ובטוחים בלימודים, בקליניקה, ובמרחב המשותף.

לשם כך ניסחנו קוד אתי, שמתווה את ההתנהלות הראויה לצוות ולתלמידים. צוות בית הספר כולו חתם על הקוד האתי ומחויב לשמירה עליו. כמו כן, הוקמה ועדת אתיקה. הוועדה דנה במקרים של שאלות ובירורים בנוגע ליישום הקוד האתי ומהווה כתובת לדיווח, בירור וטיפול במקרים של הטרדות מינית. 
ניתן ואף רצוי לפנות אל הוועדה בכל מקרה בו תלמיד.ה או חבר.ת צוות חשים שהתרחשה חציית גבול או פגיעה, אישית או מקצועית, לצורך דיווח, שיתוף, קבלת תמיכה ומענה. לעתים יש צורך בשיח, וחשיבה משותפת כדי למצוא פתרון קשוב ורגיש.
ב'מגע' מתקיימות הכשרות שנתיות בנושא גבולות ושמירה על מרחב בטוח לצוות ולתלמידים. זאת מתוך שאיפה למרחב בטוח בלימודים ובטיפולים בבית הספר, וכחלק מהכשרתם של תלמידי בית הספר כמטפלים בעלי תובנה ומיומנות בשמירה על מרחב טיפולי מאפשר ובטוח.

ועדת אתיקה

נעמה עמיאור

מלמדת רפואה סינית וממונה על מניעת הטרדה מינית

מטפלת בשיאצו ורפואה סינית. מלמדת ב'מגע' 20 שנה. מתמחה בטיפול בנשים ובליווי תהליכים רגשיים.

נעמה עמיאור

אפרת בזרקון

חברת ועדת האתיקה

מטפלת זן-שיאצו ו-SE גישה משולבת גוף לריפוי טראומה Somatic Experiencing
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובספרות עברית
בוגרת "מגע" ומטפלת זן-שיאצו משנת 2004
בצוות מדריכי הסטאז' של 'מגע'
מתנדבת ופעילה בארגון "מדקרים ללא גבולות Accupuncturists Without Borders" לטיפול באוכלוסיות שחוו אסונות וטראומה רגשית

אפרת בזרקון

ליצירת קשר

ניתן לפנות לועדת האתיקה בטלפון, מייל או טופס אנונימי מקוון:
נעמה עמיאור -  055-666-2068
אפרת בזרקון -  052-392-3941
אי-מייל maga.ethics@gmail.com
דרך טופס מקוון (אפשרות לפנייה אנונימית)

הקוד האתי שלנו

כל שימוש בלשון זכר או נקבה מתייחס לכל המינים. 
חברי וחברות הצוות, עם כניסתם לתפקיד ב'מגע', לוקחים על עצמם מספר התחייבויות לדבוק במערך עקרונות המגדירים התנהלות מקצועית. עקרונות אלה, המיוצגים בקוד אתי זה, מציבים תקנים להתנהלות מקצועית עבור אנשי הצוות. זאת מתוך תפיסה כי האמון במקצוע תלוי ברמה של התנהלות מקצועית ואחריות, הגבוהים מהנדרש בחוק מדינת ישראל.
קוד זה חל על כל אנשי הצוות הממלאים תפקיד כלשהו ב'מגע'; בין שבשכר ובין שלא בשכר, בכל מקום ובכל עת - גם מחוץ לכותלי בית הספר ולשעות השיעורים.
אנשי ונשות צוות מוגדרים במסמך זה:
1.     כל המורות והמורים המלמדים באופן שוטף בבית הספר.
2.     האסיסטנטיות והאסיסטנטים בכיתות.
3.     המתרגלים והמתרגלות בכיתות התרגול.
4.     מדריכי ומדריכות הסטאז'.
5.     צוות ההנהלה.
תלמידות ותלמידים מוגדרים במסמך זה לאורך תקופת לימודיהם בבית הספר בשנים א', ב' ו-ג' ובתוכניות ההמשך, בין שהם תלמידים בפעם הראשונה ובין שהם תלמידים חוזרים. תלמידים נחשבים ככאלה גם בפגרה שבין שנות הלימודים.

הקדמה
צוות בית ספר 'מגע' מורכב מנשות ואנשי מקצוע אשר הפכו את השיאצו לדרך חייהם, ובחרו להנחילה לאחרים. ההתפתחות המקצועית והאחריות האישית הם נר לרגלינו בבואנו להכשיר את דור המטפלות והמטפלים הבא. מתוך אחריות זו, כמטפלות וכמורות, מטפלים ומורים אנו מעוניינות ומעוניינים לשמור על בריאותנו הנפשית, הפיזית והרגשית הנחוצה לצורך ביצוע חובות ומטלות מקצועיות; להימנע מפעילות שעלולה להוביל לפגיעה בתפקוד המקצועי; ולנקוט בצעדים הנדרשים כאשר נושאים אישיים או בריאותיים עלולים להפריע למילוי התפקיד. צעדים אלה כוללים, בהתאם למצב האישי, להיות בטיפול, לקבל הדרכה, להשתתף בהדרכה קבוצתית / הדרכת עמיתים, לנוע, להשתתף בסדנאות של שיאצו, להמשיך ללמוד ולהשתלם.

אנשי הצוות מקבלים על עצמם מחויבות לדברים הבאים:
1   אחריות אישית
1.1  הימנעות משימוש בעמדתם המקצועית לצורך רווח אישי.
1.2  קבלת אחריות על עבודה שבוצעה או הופקה בפועל על ידיהם. הכרה בעבודתם ובתרומתם של אחרים.
1.3  שמירה על הופעה נקייה ולבוש ההולמים את המקצוע והתפקיד: אנו ממליצים על מכנסיים נוחים המכסים לפחות את הברכיים, וחולצה המכסה לפחות את הכתפיים.
1.4 אחריות להתנהלות אתית: חוסר מודעות, ידע או הבנה של הקוד האתי אינם מהווים כשלעצמם הצדקה להתנהלות לא-אתית.

2   מקצועיות
התנהלות מקצועית גבוהה: ידע, מיומנויות ושמירה על רוח בית הספר.
2.1  למידה והתפתחות מקצועית מתמשכת.
2.2  קבלת אחריות, מילוי תפקיד ומתן מענה בהתאם לסמכות ולהכשרה.
2.3  אי-הצגת מצג שווא של תחומי ההכשרה, הוותק או הניסיון המקצועי.
2.4  הצגת חומר הלימוד באופן בהיר.
2.5  קבלת החלטות פדגוגיות תוך שמירה על הקווים המנחים של הקוד האתי.
2.6  הימנעות מביטוי ביודעין של הצהרות כוזבות או זדוניות לגבי תלמידים או עמיתים.

3   אחריות כלפי התלמידים
התייחסות לתלמידים בכבוד ושמירה על בריאותם, בטיחותם ורווחתם באמצעות שמירה על גבולות מילוליים, פיזיים, רגשיים וחברתיים מתאימים:
3.1  הבנת הצרכים הלימודיים, האישיים והחברתיים של התלמידים וכיבוד הערך והייחודיות של כל תלמיד.
3.2  תקשורת עם תלמידים בשקיפות, בפתיחות ובאופן מכבד ורגיש מבחינה תרבותית.
3.3  ייצור מרחב המבטיח הזדמנויות שוות לכל ללא הבדל הנובע מזהות מגדרית, מעמד אזרחי, מצב משפחתי, נטייה מינית, דת, גיל, מוגבלות, גזע, אתניות, תרבות ומעמד חברתי כלכלי.
3.4  נתינה לתלמידים באופן שוויוני.
3.5  אי-קבלת הטבות או מתנות אישיות מתלמידים.
3.6  שמירה על סביבה ומרחב המקדמים את הביטחון הרגשי, הפיזי והמיני של כל התלמידים. הגנה על התלמידים מכל פעילות העלולה לפגוע בהם.
3.7  שמירה על פרטיות התלמידים: דבריהם, מסמכים או מידע שהושגו במהלך מילוי התפקיד. שמירה על סודיות רשומות הסטודנטים ושחרור נתונים אישיים רק בהתאם לחוק ומתוך שמירה על רווחת התלמיד.
3.8  יצירת מגע פיזי עם תלמידים לצורכי לימוד, רק תוך קבלת הסכמה מילולית מראש בכל פעם, תוך שמירה על ביטחונם ורווחתם של התלמידים.
3.9  יצירת מגע פיזי קרוב שאינו חלק ממהלך הלימוד (לדוגמא, חיבוק) יעשה ביוזמתו או בהסכמתו המפורשת של התלמיד, תוך בדיקה שמגע זה מרגיש נוח לשני הצדדים ומתוך רגישות ומודעות.
3.10  הימנעות מכל מגע פיזי שהוא, שלא צוין בסעיפים 3.8 ו-3.9 עם תלמידי בית הספר.

4  מודעות ורגישות למערכות יחסים בתוך הצוות ועם תלמידים ותלמידות
4.1  גילוי נאות: אנשי הצוות מחוייבים בגילוי נאות ודיווח לועדת האתיקה על קשרים שיש או היו להם, עם תלמידים פעילים בבית הספר: קשרי משפחה, קשרים רומנטיים, קשרים טיפוליים, קהילתיים וכיו"ב. בכל מקרה של ספק ניתן להתייעץ עם ועדת האתיקה. במקרה שיש התנגדות של מטופל לשיתוף של ועדת האתיקה יש להתייעץ עם ועדת האתיקה ולמצוא פתרון אישי.
4.2  טיפולים: הכשרת מטפלי שיאצו כוללת קבלת טיפולים ממטפלים בכירים וכן קבלת הדרכה. התלמידים יבחרו טיפול והדרכה מתוך רשימה שתוצע להם בתחילת השנה.
4.2.1תלמיד הבוחר לקבל טיפול מאחד מאנשי צוות בית הספר, יוכל לקבל סדרה של עד שלושה טיפולים בתקופת לימודיו. לתלמידים המעוניינים בטיפול ארוך-טווח אנו ממליצים לבחור מן הרשימה מטפל/ת שאינם מצוות בית הספר.
4.2.2    מורים ואסיסטנטים לא יטפלו בתלמידים ישירים בכיתה שלהם, באותה השנה בה הם מלמדים את הכיתה. מורים ואסיסטנטים יכולים לטפל בתלמידים שהם תלמידי בית הספר, אך אינם תלמידים שלהם באותה השנה.
4.2.3חברי ההנהלה יוכלו לטפל בתלמידים בכפוף לאופי תפקידם מול התלמיד ולאחר התייעצות עם ועדת האתיקה. 
4.2.4צוות ההדרכה של הסטאז' לא יטפלו בתלמידים אותם הם מנחים באופן ישיר בתקופת ההנחיה.
4.2.5  במקרה של מטופל שהפך לתלמיד בבית הספר: המלצתנו היא להפסיק את מערכת היחסים הטיפולית לתקופת הלימודים. במידה ולשיקול דעת המטפל זה לא נראה הדבר הנכון לעשות, יש להתייעץ עם ועדת האתיקה טרם תחילת הלימודים ולקבל הדרכה.
4.2.6    תלמידים לא ייבחנו בבחינות הסמכה אצל מי שהיו או עודם אצלו בטיפול.
4.3  מערכות יחסים רומנטיות ו/או מיניות:
4.3.1     מורי ומורות בית הספר, כולל מי שמעביר כיתת תרגול, לא יקיימו מערכות יחסים רומנטיות ו/או מיניות עם תלמידות ותלמידים פעילים בבית הספר לרבות עם תלמידים חוזרים. במקרה שקשר כזה התחיל להתקיים או התקיים לפני תחילת הלימודים יש ליידע את ועדת האתיקה.
4.3.1.1  האסיסטנטים והאסיסטנטיות מוחרגים מכלל זה בשל השונות באופי התפקיד. בעוד שהמורות והמורים מלמדים בבית הספר לאורך שנים ארוכות, הרי שהאסיסטנטים נושאים בתפקידם תקופות קצרות יחסית. כמו כן, האסיסטנטים נמצאים לרוב בסטטוס גילאי ומשפחתי שונה. 
אסיסטנטים לא יקיימו מערכת יחסים רומנטית או מינית עם תלמידים הלומדים בכיתה בה הם אסיסטנטים ובכיתה המקבילה מבחינת שנת הלימוד. הנחיה זו אינה חלק על קשרים עם תלמידים אחרים. על אסיסטנט הנמצא במערכת יחסים רומנטית או מינית עם תלמיד בבית הספר חלה חובת הגילוי הנאות כלפי ועדת האתיקה. זאת בין שמערכת היחסים התחילה בתקופת הלימודים ובין שהתחילה לפני כן. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם ועדת האתיקה.
4.3.2    במידה וקיימים יחסים רומנטיים ו/או מיניים טרם תחילת הלימודים ב'מגע', יש להפריד במידת האפשר בין המורה / אסיסטנט לבין התלמיד.
4.3.3  אנשי צוות אשר המפתחים ביניהם יחסים רומנטיים ו/או מיניים מחויבים בגילוי נאות לוועדת האתיקה, ואם הקשר מתמשך גם לצוות.
4.4  אנשי הצוות יהיו רגישים להשלכות אפשריות של מערכת יחסים מכל סוג שהיא עם תלמידים לשעבר. יש להתייעץ עם ועדת האתיקה כאשר אפשרות כזו עולה.

5  אחריות לקהילת בית הספר
מחויבות למערכות יחסים ואינטראקציות חיוביות, עם חברי קהילת בית הספר, תוך שמירה על גבולות מקצועיים:
5.1  קשר עם עמיתים:
5.1.1      שמירה על סביבת עבודה בטוחה ונעימה.
5.1.2      כיבוד עמיתים כאנשי מקצוע.
5.1.3      שיתוף פעולה עם עמיתים באופן התומך בתהליך הלימוד ובטובת בית הספר והתלמידים.
5.1.4      סיוע לצמיחה והתפתחות מקצועית של אנשי צוות חדשים על יד תמיכה וחונכות.
5.1.5      וידוא כי אנשי צוות נכנסים לתפקידים בהתאם להכשרתם, הכנתם וניסיונם, על מנת לקדם את תלמידי בית הספר.
5.1.6      פתרון סכסוכים מכבד כאשר מתעוררים חילוקי דעות.
5.2  קשרים עם בעלי עניין אחרים:
5.2.1      ייצוג בית הספר בציבור ובקהילה בצורה מכובדת.
5.2.2      פעולה בציבור לטובת בית הספר, הצוות ותהליך ההכשרה של התלמידים.
5.2.3      במקרה של שיתוף פעולה עם ארגונים ואנשים פרטיים במטרה לקדם את טובת בית ספר, במידה וקיימים קשרים אישיים יש ליידע את ועדת האתיקה. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ.

6  פתרון סוגיות אתיות
6.1  אם יש סיבה להאמין שאיש צוות עשוי להיות מעורב במצב המייצר סתירה אתית, יש להעלות את הנושא מול ועדת האתיקה.
6.2  שיתוף פעולה מלא במהלך חקירות והליכים אתיים.
6.3  אין להפלות או לנקום כנגד אדם על רקע תלונה אתית שהוגשה נגדו.
6.4  אין להגיש או לעודד הגשת תלונות אתיות כוזבות על מנת לפגוע או לנקום באדם אחר.

7  ועדת האתיקה
באחריותה של ועדת האתיקה לאכוף את נהלי ההתנהגות האתית של אנשי הצוות. לרבות קבלת תלונות, בירור, חקירה וטיפול בהפרת הקוד האתי על ידי הצוות. כמו כן לעדכן את הקוד האתי לפי הצורך.
7.1  הרכב הועדה:
7.1.1    הועדה תכלול לפחות שני חברים, ביניהם אחת לפחות, וככל האפשר שתיים, תהיינה נשים.
7.1.2    שמות וטלפונים של חברות ועדת האתיקה מופיעים בנספח לקוד האתי ומעודכנים מעת לעת.
7.1.3    לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה בעל אוריינטציה לנושאי אתיקה ובקיאות בחוק, ואשר עבר הכשרה על ידי גוף העוסק בנושא זה. 
7.2  סמכויות הועדה:
7.2.1    ועדת האתיקה תעסוק ותטפל בכל נושא הנוגע בהתנהלות לא מקצועית או לא הולמת של איש צוות, ובמקרי הטרדה מינית או אחרת במרחב הבית ספרי, ובכל הפרה של קוד אתי זה. הועדה עוסקת בכל המפגשים הנערכים במסגרת בית הספר והלימודים.
7.2.2    הוועדה תדאג להפצה של הקוד האתי בקרב הצוות וקהילת בית הספר. הועדה תכשיר את הצוות בנושאי אתיקה אחת לשנה. נוכחות הצוות בהכשרות אלה היא חובה. הועדה תכנס ללמד בכיתות נושאים הקשורים באתיקה. 
7.2.3    לוועדה יש את הסמכות להרחיק איש צוות מהמרחב הבית ספרי, להמליץ על פיטורין, או לנקוט בכל צעד משמעתי אחר לצורך שמירה על ביטחונם של התלמידים, הצוות והקהילה הבית ספרית.
7.3  אופן ההתנהלות:
7.3.1    תלונות על הפרה של הקוד האתי, התנהלות לא מקצועית או לא הולמת, והטרדה מינית או אחרת, ניתן להגיש באופן ישיר לאחד מחברי הוועדה:
במייל של הוועדה maga.ethics@gmail.com
או דרך טופס מקוון  https://forms.gle/HoYvwqm1UKWabK9b7
על מנת לשמור על פרטיות המתלונן ניתן להגיש תלונה בעילום שם בטופס המקוון או דרך אדם אחר מטעמו של המתלונן.
7.3.2    תלונות שתתקבלנה יעלו לדיון בוועדה ללא אפליה מכל סוג, לרבות דת, גזע ומין, או התחשבות באינטרסים אישיים או מקצועיים של חברי הוועדה.
7.3.3    במקרה בו תוגש תלונה על אחת מחברות הוועדה, תורחק חברת הוועדה הנ"ל מכל פעילות בוועדה עד סיום תהליך הבירור והפסיקה בנושא. 
7.3.4    במקרה בו יש חשש לניגוד אינטרסים תפנה חברת הועדה הנ״ל את מקומה למחליפ/ה שנקבע מראש לעניינים אלה. פרטי המחליפ/ה מעודכנים בנספח לקוד האתי.
7.3.5    במקרה בו יש כל ספק אחר ליכולת הוועדה לשמור על עמדה אובייקטיבית, יעורבו גורמים חיצוניים לישוב הסוגיה.
7.3.6    במקרה בו התלונה כוללת עבירה על חוקי מדינת ישראל, יכולה הוועדה להמליץ על תלונה לרשויות האחראיות.
7.3.7   לאחר קבלת תלונה או דיווח על התנהלות לא אתית במרחב הבית ספרי, תדון הוועדה בנושא ותקבל החלטות על אופן ההתמודדות עם האדם נגדו הוגשה התלונה, בהתאם לסמכויות הוועדה המפורטות בסעיף 7.2. החלטות הוועדה תהיינה בתוקף מרגע קבלתן.
 
ניתן לפנות לועדת האתיקה בטלפון, מייל או טופס אנונימי מקוון:

ממונה על מניעת הטרדה מינית
נעמה עמיאור, 055-6662068

חברות ועדת האתיקה:
אפרת בזרקון, 052-3923941
נעמה עמיאור, 055-6662068
מחליפה: טל שני 054-5454580

bottom of page