top of page

מבצע תמיכה במגע

'מגע' - המרכז הוותיק בארץ להכשרת מטפלי/ות שיאצו רוצה להרחיב את המעגלים שיכולים להנות מהקסם. מאות הבוגרים שלנו וגם המטופלים שלהם, הם עדות חיה למה שזן-שיאצו יכול לעשות. 
אנו זקוקים לתמיכתכם כדי לגייס 50,000 שח אותם נשקיע בפיתוח, כדי להרבות טוב בעולם, דווקא בעת הזו. 
לזריזים מחכות תשורות נפלאות שיאפשרו גם לכם לטעום מכל הטוב שאנחנו מציעים, וגם לבוגרים שלנו מחכות כאן הפתעות.

שיעורי הכרות עם זן שיאצו

טיפולי שיאצו

טיפולים אחרים

סדנאות